Herroepingsrecht

1. U heeft het recht om binnen 30 dagen vanaf het moment dat u de goederen in ontvangst heeft genomen, de Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om het Herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons voor het einde van de Herroepingstermijn op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, met behulp van het voorbeeldformulier voor de uitoefening van het Herroepingsrecht.

2. Het herroepingsrecht vervalt 30 dagen na de datum waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om misverstanden te voorkomen, dient u bij ontvangst van de goederen te controleren of deze exact overeenkomen met de bestelde goederen – modelnummer en andere essentiële parameters.

3. Als u uw recht op herroeping wilt uitoefenen, vergeet dan niet dat u verantwoordelijk bent voor de waardevermindering van het product als het is gebruikt voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik, de basiseigenschappen en kenmerken. Daarom mag u tijdens de periode dat u het herroepingsrecht uitoefent het product alleen gebruiken voor zover dat nodig is om het te inspecteren (net zoals u dat kunt doen voordat u het product in een gewone winkel koopt). Door gebruik te maken van uw Herroepingsrecht, bent u verantwoordelijk voor elk gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met het beginsel van goede trouw, evenals voor elke vermindering van de kosten en de kwaliteit van het product.

4. Als u de Overeenkomst herroept, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, met uitzondering van de extra kosten die zijn ontstaan als gevolg van de keuze voor een leveringsmethode die niet de door ons aangeboden goedkoopste leveringsvorm is. Wij zullen de kosten van het terugzenden van het item dekken. Wij sturen u het voorafbetaalde verzendlabel voor uw artikel.

5. U dient de goederen onverwijld op te sturen naar of af te geven aan ons kantoor te Rangeful LSEZ SIA, Satiksmes 6, Liepaja, LV3401, Letland.
Gelieve er rekening mee te houden dat door de goederen via de koerierdienst naar het kantoor van Rangeful LSEZ SIA te sturen, u akkoord gaat met de akte van aanvaarding van de goederen op basis van de visuele toestand en de volledigheid, eenzijdig opgesteld door Rangeful LSEZ SIA, aangezien beide partijen niet aanwezig waren op het moment van ontvangst van de goederen, om de visuele toestand, gebreken en de samenstelling van het productpakket te beoordelen. Elke verdere claim van uw kant over de staat van de goederen zal als ongegrond worden beschouwd.

6. Vergeet niet dat bij het verzenden van goederen met behulp van koeriersdiensten, moet u ervoor zorgen dat ze worden verpakt op een zodanige wijze dat ze niet kunnen worden beschadigd tijdens het transport. Om twijfel te voorkomen, raden wij u aan de goederen ook te verzekeren wanneer u ze terugstuurt, anders bent u aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens het vervoer aan de goederen wordt toegebracht.

7. Rangeful LSEZ SIA geeft pas terugbetaling na ontvangst en controle van de geretourneerde goederen.

Hoe retourneert u een aankoop?

  1. vul het retourformulier in en voeg het bij de aankoopdocumenten;
  2. voeg een bewijs van aankoop toe (ordernummer, factuur of betalingsbevestiging);
  3. verzend het artikel met het voorafbetaalde etiket.

Wij vragen u het artikel te retourneren in de originele verpakking en compleet met alle accessoires en onderdelen. U mag geen gebruik maken van de bevestigingen die bij de set zijn inbegrepen, waardoor krassen en andere tekenen van verslechtering kunnen ontstaan. Als het geretourneerde product tekenen van waardevermindering vertoont (krassen, beschadigingen), sommige onderdelen, reserveonderdelen, instructies of beschermfolie ontbreken, hebben wij het recht om tot 30% van de productwaarde in mindering te brengen.
Nadat de goederen zijn afgeleverd en geïnspecteerd, zullen wij uw geld binnen 3 dagen terugstorten.