Hartelijk dank voor het aanschaffen van een artikel bij Rangeful Repeaters Store! Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat het gekochte product is volgens uw keuze en dat het koopproces brengt alleen positieve gevoelens.

Een vooruitdenkende koper denkt altijd aan garanties. Lees daarom de volgende condi-ties aandachtig door:

The Rangeful Repeaters Store biedt 3 jaar garantie op alle repeater modellen. Wij testen de repeaters tijdens de productie en voor verzending naar u.

De kans dat u een defect apparaat ontvangt is daarom nihil.

U kunt het product gratis repareren tijdens de aangegeven garantieperiode.
Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat het product een fabricagefout vertoont, zal een gratis herstelling onder garantie worden uitgevoerd. In dit geval kunt u contact met ons opnemen voor instructies voor een gratis garantiereparatie. Tijdens de garantieperiode zal het defecte product worden gerepareerd of vervangen door een nieuw of gelijksoortig product.

Wanneer u contact met ons opneemt, dient u uw bestelling te bevestigen (bestelnummer, factuur of betalingsbevestiging). Om misverstanden te voorkomen, dient u de gebruiksaanwijzing van het product zorgvuldig door te lezen. De garantieperiode gaat in op de dag dat u het product heeft ontvangen.

De garantieperiode wordt niet verlengd voor de goederen die onder de garantie worden omgeruild, maar de oude garantieperiode loopt door – 36 maanden vanaf de datum van ontvangst van de goederen. De garantie dekt alleen interne technische schade aan het product.

De garantieverplichtingen worden geannuleerd in de volgende gevallen:

  • als het product is gebruikt zonder de waarschuwingen in de handleiding in acht te nemen;
  • indien sporen van een niet-gekwalificeerde reparatie zichtbaar zijn op het product;
  • indien wijzigingen zijn aangebracht aan het ontwerp of de constructie van de goederen;
  • indien er sporen van het openen van de behuizing van het product aanwezig zijn;
  • indien het serienummer van het product werd gewijzigd, uitgewist of niet werd herkend.

Schade die leidt tot het vervallen van de garantie:

  • schade veroorzaakt door het binnendringen van vreemde voorwerpen, materialen, vloeistoffen of insecten in de goederen;
  • schade veroorzaakt door weersomstandigheden, brand, onweer, onbedoelde externe factoren (voltageschommelingen in elektriciteitsnetwerken, enz.);
  • schade veroorzaakt door de stroomvoorziening van telecommunicatie- en kabelnetwerken, en andere exogene factoren;
  • schade veroorzaakt door niet-standaard toebehoren.