Lees dit document zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst. Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Ze werden voor het laatst bijgewerkt op 25 juni 2024, dus gelieve ze na te lezen alvorens een nieuwe aankoop te doen.

1. Definities en toelichtingen

1.1 In deze Regels:

1.1.1 “Consument”: een natuurlijke persoon die de wens te kennen geeft goederen of diensten te kopen, te verwerven of te kunnen gebruiken voor een ander doel dan zijn economische of beroepsactiviteit;

1.1.2 “U”: de consument of een andere persoon of entiteit die een bestelling voor de Producten plaatst;

1.1.3 “Wij” betekent de Verkoper – Rangeful LSEZ SIA, juridisch adres: Cieceres 46A, Liepaja, LV3407, Letland, bedrijfsregistratienummer 50203309691; BTW-betalernummer LV50203309691;

1.1.4 “Producten”: de producten die in overeenstemming met deze Voorwaarden worden geleverd;

1.1.5 “Diensten”: de diensten die in overeenstemming met deze Voorwaarden worden geleverd;

1.1.6 “Partij” betekent u of ons; “Partijen” betekent u en ons;

1.1.7 “Elektronisch” betekent e-mail of informatie op onze website;

1.1.8 “Schriftelijk” betekent een brief, contract, sjabloon (met inbegrip van een schriftelijk sjabloon verzonden per e-mail);

1.2 Goedkeuring van de uitvoering van de Bestelling namens ons geschiedt langs elektronische weg. Op uw verzoek kunnen wij de Order ook schriftelijk bevestigen.

1.3 Deze Regels en alle andere zaken die betrekking hebben op de goedkeuring van de Bestelling namens ons vormen een gezamenlijke overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle eerdere toezeggingen, verklaringen of afspraken.

1.4 Wij kunnen eventuele fouten in het verkoopdocument, de website, het bestelformulier, de prijslijst, de goedkeuring van de bestelling, de factuur of enig ander document zonder verplichting corrigeren.

1.5 Titelkopjes dienen enkel voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Voorwaarden. Woorden in het enkelvoud kunnen ook woorden in het meervoud betekenen en vice versa.

1.6 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van producten en diensten bij bestelling via internet, per telefoon of per e-mail.

2. Garantie

2.1 Alle Producten die u bij ons koopt en die beschadigd zijn of niet functioneren zoals ze zouden moeten functioneren volgens de informatie die wij u elektronisch verstrekken, vallen onder de garantie:

2.1.1 voor consumenten woonachtig in de EU: de fabrieksgarantie, maar niet minder dan 24 maanden vanaf de datum van aankoop van de Producten;

2.1.2 voor rechtspersonen die in de EU wonen: de garantie van de fabrikant, maar niet minder dan 12 maanden vanaf de datum van levering van de Producten;

2.1.3 voor consumenten en rechtspersonen die niet in de EU woonachtig zijn: de garantie van de fabrikant, maar niet minder dan 12 maanden vanaf de datum van levering van de Producten.

2.2 In het kader van de in paragraaf 2.1 genoemde garantie kunnen wij, naar onze keuze, de beschadigde Producten repareren of de beschadigde Producten vervangen of u de waarde van de beschadigde Producten terugbetalen.

2.3 De in paragraaf 2.1 genoemde garantiebepalingen zijn niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het Product en/of door uw nalatigheid of door een ongeval dat heeft plaatsgevonden terwijl de Producten in uw gebruik waren, zoals:

2.3.1 het Product schade heeft opgelopen aan garantiezegels of serienummers;

2.3.2 het Product niet werd gebruikt voor het doel waarvoor het was bestemd en niet werd bediend op de wijze die in de gebruiksaanwijzing van de Producten is aangegeven

2.3.3 gebroken structuren, onjuiste behandeling van het Product, vreemde voorwerpen, inclusief insecten, in het Product of andere markeringen die wijzen op onjuiste bediening van het Product;

2.3.4 de schade is ontstaan doordat de voedingsspanning niet overeenstemt met de door de fabrikant gespecificeerde normen, door snelle temperatuurschommelingen, en door andere interne en externe factoren zoals rook, stof, vocht, schokken

2.3.5 het product ongekwalificeerde reparatiemerken vertoont;

2.3.6 natuurlijke waardevermindering van de elementen;

2.3.7 het Product niet-standaard voedingseenheden, accessoires en reserveonderdelen heeft gebruikt die niet door de fabrikant zijn gecertificeerd voor gebruik met het gespecificeerde Product, en als dit heeft geleid tot schade aan dit Product;

2.3.8 de Koper het Product heeft gebruikt voor commerciële of professionele doeleinden (indien het Product in kwestie niet voor dergelijke doeleinden is bestemd);

2.3.9 de schade is ontstaan door onjuist transport van het Product indien u het Product zelf uit ons magazijn heeft ontvangen zonder gebruik te maken van onze koeriersdienst.

2.4 Als u de Producten retourneert in overeenstemming met de voorwaarden in paragraaf 2, betalen wij de kosten van de de-liveringskosten van de Producten om deze aan u te vervangen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor bezorgkosten als u de Producten niet in overeenstemming met deze regels kunt retourneren.

2.5 Wij zullen de Diensten die u van ons hebt gekocht met de grootst mogelijke zorg en inspanning leveren.

2.6 Indien de Diensten niet voldoen aan paragraaf 2.5 of aan hetgeen wij elektronisch beloven voor die Diensten, zullen wij de betreffende non-conformiteit herstellen of de Diensten opnieuw aan u verlenen of de waarde van de Dienst of de waarde van een evenredig deel van de Dienst aan u terugbetalen.

2.7 Om uw recht op de in paragraaf 2.1 genoemde garantie uit te oefenen, dient u het volgende te doen:

a. Vul het RMA-formulier in (een formulier voor het retourneren van niet-conforme of beschadigde artikelen) en voeg dit bij de Producten die u wilt retourneren;

DOWNLOAD RMA-FORMULIER

b. Bepaal a.u.b. de laagste prijs voor een traceerbare postdienst om de Producten naar het volgende adres te retourneren: Rangeful LSEZ SIA, Satiksmes 6, Liepaja, LV3401, Letland;

c. neem contact met ons op via e-mail sales@rangeful.com om de in aanmerking komende verzendkosten te bevestigen (in sommige gevallen kunnen wij besluiten ons verzendlabel toe te wijzen);

d. Stuur de Producten naar het volgende adres: Rangeful LSEZ SIA, Satiksmes 6, Liepaja, LV3401, Letland;

2.8. Indien u de Producten retourneert zonder aan alle voorwaarden te voldoen, zijn wij gerechtigd een bedrag in rekening te brengen dat niet hoger is dan de directe kosten van vervanging van de Producten.

3. Beperking van aansprakelijkheid

3.1 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

3.1.1 Schade die ontstaat in verband met de levering van de Producten en/of de Diensten of het gebruik ervan door u, die geen van de partijen redelijkerwijs kan voorzien;

3.1.2 schade die geen verband houdt met een inbreuk namens ons

3.1.3 commerciële of industriële schade.

3.2 Onze aansprakelijkheid gaat niet verder dan de waarde van de geclaimde producten en diensten.

3.3 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan de gezondheid veroorzaakt door het handelen van onze agenten of onderaannemers.

3.4 Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens of informatie die u aan ons verstrekt via onze website, telefonisch of elektronisch.

3.5 U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke profiel gebruikersnaam en wachtwoord op onze website, en wij zullen ervan uitgaan dat uw gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk zijn en alleen bij u bekend zijn. Uw bestelnummer, dat wij u elektronisch zullen toesturen, is uniek.

3.6 U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw bestelnummer. Uw bestelnummer stelt ons in staat u en uw specifieke bestelling te identificeren wanneer wij contact opnemen met onze klantenservice.

4. Prijs

4.1 De prijs voor de Producten en/of de Diensten wordt vermeld in de Bestelbevestiging. De verzendkosten (indien u kiest voor onze bezorgdienst), BTW (relevant tarief) en verpakking zijn inbegrepen in de proforma-factuur en moeten door u worden betaald. Indien het BTW-tarief wijzigt, zullen wij het door u te betalen BTW-tarief dienovereenkomstig aanpassen. Alle gemaakte bankkosten moeten door u worden gedragen en volledig worden betaald. De bestelling wordt pas verzonden nadat de volledige betaling voor de bestelling is ontvangen.

5. Betaling

5.1 Alle betalingen moeten worden gedaan met MasterCard, Visa betaalkaarten, of via PayPal of bankoverschrijving.

5.2 U dient voor de Producten en Diensten te betalen voordat deze worden verzonden, tenzij de partijen elektronisch of schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.3 Indien u niet binnen de op de voorschotfactuur vermelde termijn betaalt, zijn wij gerechtigd toekomstige leveringen op te schorten en/of de uitvoering van de bestelling op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.

6. Leveren

6.1 Wij doen ons best om de informatie op onze website actueel te houden, maar informatie over de beschikbaarheid van Producten in voorraad kan veranderen en van invloed zijn op de levering van Producten aan u. Als u een bestelling hebt geplaatst voor Producten die niet tijdig op voorraad zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u de Producten toesturen zodra deze weer op voorraad zijn.

6.2 Wij zullen de Producten binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van de betaling verzenden, tenzij er aanvullende verzoeken zijn gedaan of niet-standaard documentatie is aangevraagd.

6.3 Wij leveren de Producten op het adres dat u bij het afronden van de bestelling hebt opgegeven.

6.3.1 Wij bereiden de exportdocumenten voor de douane voor volgens de wetgeving van het land van de afzender.

6.3.2 U bereidt de invoerdocumenten voor de douane voor in overeenstemming met de wetgeving van het land van de ontvanger en draagt alle kosten in verband met de invoer.

6.4 De leveringsdatum bij de uitvoering van de bestelling is een benaderende datum, en wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan als u het Product niet op de aangegeven datum ontvangt.

6.5 Als u vragen hebt over de levering van de Producten of als u de Producten niet hebt ontvangen, neem dan contact met ons op per e-mail op sales@rangeful.com of per telefoon op +371 25444666.

6.6 De leveringsprijs wordt op onze website aangegeven wanneer de bestelling wordt uitgevoerd en is afhankelijk van de plaats van levering, het gewicht van de zending en de gekozen leveringsmethode.

7. Risico’s en eigendomsrechten

7.1 Het risico van schade aan de Producten gaat op u over op het moment van ontvangst van de Producten, mits onze koeriersdienst de levering uitvoert.

7.2 Het eigendomsrecht op de Producten gaat op u over wanneer wij de betaling van het volledige bedrag van de Producten (vrijgegeven fondsen) hebben ontvangen.

8. Schade of verlies tijdens transport

8.1 Wij verplichten ons tot kosteloze vervanging van Producten die tijdens het vervoer zijn beschadigd of verloren zijn gegaan indien onze koeriersdienst het vervoer heeft uitgevoerd. Indien goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, dient u dit incident zo snel mogelijk te reclameren bij de bezorger en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Als u geen klacht indient of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, met name uw garantierechten. Het zal ons echter helpen om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

9. Specificatie

9.1 Wanneer wij in reclamemateriaal, op de website of in andere documenten schetsen, foto’s, afbeeldingen, specificaties, gebruiksgegevens, maten en andere informatie opnemen, gaan wij ervan uit dat deze correct zijn. U dient deze echter niet te beschouwen als een beschrijving van de Producten en/of Diensten of als onze vertegenwoordiging, en wij kunnen de juistheid ervan niet garanderen.

9.2 U dient alle specificaties en beschrijvingen van de producten en/of diensten te controleren voordat u een bestelling plaatst. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij de specificaties en beschrijvingen van de producten en/of diensten op elk moment voor levering kunnen wijzigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies als gevolg van dergelijke wijzigingen. Wij zullen ons best doen om u zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van dit soort wijzigingen of na ontvangst van de kennisgeving van de aangebrachte wijzigingen (afhankelijk van de omstandigheden).

10. Elektronische uitvoering van de verzendingsbegeleidende documenten

10.1 Wanneer gebruik wordt gemaakt van koeriersdiensten, zullen alle documenten die de zending vergezellen (facturen, leveringsbonnen) elektronisch worden opgemaakt. De documenten zullen enkel schriftelijk worden afgeleverd op verzoek of indien dit noodzakelijk is voor de levering van de Producten.

10.2 Wanneer een bestelling wordt uitgevoerd, wordt automatisch een proforma-factuur gegenereerd op basis van het geselecteerde Product, het opgegeven leveringsadres en de geselecteerde vervoerder die de levering van de zending ondersteunt. De proforma factuur wordt verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven bij het uitvoeren van de bestelling. Een proforma factuur is 6 dagen geldig.    Na 6 dagen annuleren wij een proforma-factuur en een onbetaalde bestelling.

10.3 Nadat het Product is verzonden, sturen wij de commerciële factuur, het bestand met de serienummers van de verzonden Producten (indien beschikbaar voor het Product), en het vervoersdocument, dat zorgt voor de tracking van de zending op de website van de vervoerder, naar het opgegeven e-mailadres. De commerciële factuur wordt elektronisch goedgekeurd door onze medewerker en is geldig zonder handtekening en stempel. De informatie op de website van de vervoerder over de levering van de bestelling dient als bewijs van de transactie.

10.4 Indien bij de uitvoering van de elektronische documenten die de zending vergezellen, fouten worden vastgesteld, is de koper verplicht deze binnen vijf werkdagen schriftelijk te melden via e-mail: sales@rangeful.com.

10.5 Voor geregistreerde gebruikers zijn alle elektronische documenten beschikbaar in hun privé-accounts.

11. Uw recht om de overeenkomst te beëindigen

11.1 De in paragraaf 11 uiteengezette voorwaarden zijn alleen van toepassing op consumenten.

11.2 U hebt het recht om producten en/of diensten die op grond van een overeenkomst op afstand zijn gekocht, binnen een periode van 30 dagen vanaf de datum van ontvangst zonder opgave van redenen te weigeren.

11.3 De uitoefening van het herroepingsrecht vervalt 30 dagen na de datum waarop u het Product in bezit heeft genomen of een door u als begunstigde aangewezen derde partij het Product in bezit heeft genomen.

11.4 Wij zullen de waarde van het product aan u terugbetalen binnen 3 werkdagen nadat wij het product terug hebben ontvangen in ons magazijn. De terugbetaling van de productwaarde vindt plaats via uw oorspronkelijke betaalmethode. Het kan langer duren als u betaald heeft via een niet-SEPA bankoverschrijving. Meer gedetailleerde informatie over het bedrag van de terugbetaling vindt u in paragraaf 11.9.

11.5 Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, vult u het herroepingsformulier in en stuurt u het naar sales@rangeful.com.

HET FORMULIER VOOR HET HERROEPINGSRECHT DOWNLOADEN

11.6 U moet de Producten zonder onnodige vertraging, maar niet later dan 14 dagen na verzending van uw herroepingsverklaring, aan ons retourneren.

11.7 Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, mag u het Product gebruiken voor zover dat nodig is om de staat, kenmerken en prestaties van het Product te controleren. U moet het oorspronkelijke uiterlijk, de zegels en de beschermfolie van het Product en de verpakking in hun oorspronkelijke en onbeschadigde vorm behouden. U mag de in de set meegeleverde bevestigingen niet gebruiken, waardoor krassen en andere tekenen van ontsiering ontstaan. Indien het geretourneerde Product tekenen van waardevermindering vertoont (krassen, beschadigingen), sommige onderdelen, reserveonderdelen, instructies of beschermfolie ontbreken, zijn wij gerechtigd tot 30% van de waarde van het Product in mindering te brengen.

11.8 Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht na de levering van de producten, dient u de producten veilig te verpakken in de originele verpakking en deze te sturen naar het adres Rangeful LSEZ SIA, Satiksmes 6, Liepaja, LV3401, Letland;. Wij betalen de kosten voor het terugsturen van het artikel. Wij sturen u het voorafbetaalde verzendlabel voor uw artikel.

11.9 Indien u de Producten aan ons retourneert onder de voorwaarden van het herroepingsrecht genoemd in paragraaf 11, zullen wij u de Producten en de leveringswaarde terugbetalen. Indien u gebruik heeft gemaakt van een andere leveringsmethode dan de standaard en goedkoopste leveringsmethode die wordt aangeboden, zijn wij niet verplicht de extra leveringskosten aan u terug te betalen.

11.10 Als u de bestelling annuleert voordat deze ons magazijn heeft verlaten, wordt het totaal betaalde bedrag binnen 3 werkdagen aan u terugbetaald via uw oorspronkelijke betaalwijze. Het kan langer duren als u via een niet-SEPA bankoverschrijving hebt betaald.

12. Vertraging of verzuim

12.1 Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of het niet nakomen van enige verplichting als dit wordt veroorzaakt door overmacht zoals natuurrampen, explosies, overstromingen, brand of ongelukken, oorlogen, rellen, verzekeringen, stakingen, enige vorm van overheidsingrijpen, actie of inactie door derden, of als wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen omdat u ons onjuiste informatie over uw adres verstrekt of nalaat ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw adres.

13. Overdracht

13.1 De in artikel 13 genoemde voorwaarden gelden alleen voor rechtspersonen die recht hebben op uitstel van betaling.

13.2 Als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet, kunnen wij het recht op vordering overdragen aan de rechtverkrijgende.

13.3 Samen met het vorderingsrecht gaan ook gegevens over u en onze wederzijdse verplichtingen over op de verkrijger. De informatie over u zal worden opgenomen als informatie over de rechtspersoon en de natuurlijke personen die persoonlijk verantwoordelijk zijn in het kader van onze samenwerking.

14. Algemene bepalingen

14.1 Alle intellectuele eigendom in de Producten of de Diensten (inclusief, zonder beperking, alle informatie, documentatie en/of materialen ontwikkeld in verband met de Producten en de Diensten) is volledig eigendom van ons. Niets in deze Regels of in aanvulling op de Bijzondere Regels geeft u rechten, octrooien, auteursrechten, databankrechten, handelsgeheimen, handelsmerken (geregistreerd of niet-geregistreerd), of andere rechten of licenties op de Producten of de Diensten.

14.2 Deze regels worden beheerst door de wetten van de Republiek Letland, en u kunt procedurele stappen ondernemen met betrekking tot de Producten of de Diensten bij de rechtbanken van de Republiek Letland.

14.3 Wij geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de Producten of de Diensten, noch zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of enige uitgave die u of een derde lijdt indien u of een derde handelt in overeenstemming met enige informatie die aan u bekend is gemaakt door het gebruik van de Producten of de Diensten in overeenstemming met deze Overeenkomst.

14.4 Eventuele standpunten of meningen die door een van onze medewerkers worden geuit ten tijde van het verstrekken van de Producten of de Diensten (of anderszins) worden niet geacht onze standpunten of meningen te zijn, en wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige kosten die voortvloeien uit dergelijke standpunten of meningen.

14.5 Indien u vragen of klachten heeft over de Producten of de Diensten, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: sales@rangeful.com of telefoon op +371 25444666 (Customer Services). Wij zullen uw klacht binnen 1 werkdag onderzoeken en u binnen 3 werkdagen een volledig antwoord geven.